URBANISMUS ŠUMPERK

Velkým pozitivem města Šumperka je krásné historické centrum na malém kopečku, jehož středem je Náměstí Míru, které je v současné době funguje spíše jako parkoviště a nemůže tak být naplno využito jeho potenciálu. Navrhuji v blízkosti náměstí postavit parkovací dům a přemístit na náměstí trhy. Podle historických fotek se zde běžně konaly, měly by tak přispět k oživení prostoru. Dále navrhuji opravit budovu v jižním rohu náměstí a využít ji jako městskou knihovnu a sál pro růžné skupinové zájmy. K obnově centra také pomůže dostavění proluk, zejména bytovou funkcí. Město je svou velikostí ideálním k jízdě na kole, současné cyklostezky jsou však nedostačující. Jejich dobudování by jistě přispělo k omenzení automobi- lové dopravy.

Nesnází je liniová bariéra želežniční tratě a rušné ulice Jesenická, která odděluje tkz. Českou část od zbytku města. Oddělení je možno řešit lávkou nad kolejištěm. K bariéře rovněž přispívá rozsálý areál ČD, jehož procento využití je velmi malé. Součástí návrhu je i oprava starého vlakového depa, tedy vytvoření nového těžiště České části. Hlavním cílem je zmenšení plošných nároků ČD a prostupnost celkového areálu. Přetvoření na park, vnesení služeb a prostor pro rekreaci v podobě kavárny, galerie, vlakového muzea, dětského hřiště, skate parku a vodního prvnu v místě točny, by mělo být místo daleko více využíváno než nyní.

Dalším problémem je staré autobusové nádraží. jeho velikost a poloha je v současné době nevyhovující. Přesunutím na druhou stranu ulice Jesenická pak vytvoří trojici dopravních domů ta se skládá ze stávajícího vlakového nádraží, nově navrženého autobusového nádraží a parkovacího domu. Bloky v místě strarého autobusového nádraří a supermarketu, pak mohou být dostavěny a sloužit opět k bydlení jak dříve.

Otazníkem zůstávají průmyslové objekty, které nyní buť chátrají nebo nejsou využívány nejlépe. Například továrna v ulici M.R.Štefánika by mohla nahradit kulturní dům v parku. Naopak továrna v urbálním bloku u ulic Jesenická, Lautnerova a Žerotínova je vhodná k zapojení do nově navrženého obytného souboru v tomto bloku, pokračujícím až přes ulici Jasenickou do místa současného skladu uhlí.

VÍCE INFORMACÍ