„MOST PRO PRAHU“

Cílem projektu je zaměření na problémová místa Prahy pomocí manifestu. Vytvořením objektů z europalet a jejich umístění na nesmyslně využívané místa poukazuje na chybnost míst a zároveň slouží jako prostor, kde každý člověk může vyjádřit svou prosbu, přání či stížnost grafickou formou.

Pěší spojení ostrova Štvanice s městem je nyní prakticky nemožné, proto je zde umístěna lávka z obou břehů Vltavy, která však není spojená. V případě vyřešení nedostatku bude objekt odstraněn.

Dalšími příklady mohou být nádraží Bubny. Pokud by došlo k umístění takového objektu na koleje, nic závažného by se nestalo, protože v současnosti jsou využívány pouze dvě dráhy. Takových míst je v Praze opravdu mnoho a manifest pomáhá na ně poukázat.

VÍCE INFORMACÍ