REVITALIZACE NÁPLAVKY

Náplavka v Plzni je úzký pás táhnoucí se od Západočeského muzea podél řeky Radbuzy, až na soutok kde vzniká řeka Berounka, a dále pokračuje podél řeky Mže. Její velké pozitivum je, že se nachází v blízkosti historického centra. Přímo na ni je navázáno několik významných budov a průhledů na dominanty města. Přestože se jedná o atraktivní pobytový prostor, není v současné době příliš využíván kromě občasných akcí sdružení Náplavka k světu, jejichž realizace stojí velké úsilí. Hlavním důvodem je absence vstupu v blízkosti centra a omezení vodohospodářů.

Náplavku vnímám jako celek se dvěma různými charaktery předěl mezi nim tvoří místo pod mostem U Jána, kde je v současné době nejbližší vstup. Proto navrhuji více vstupů v přední části náplavky a to dvě schodiště a rampu zapuštěné do Kyklopského zdiva. Přední část náplavky se snažím zpevnit, tak abych podpořila její městský charakter. Jako nejvýznamnější místo vnímám prostor před Muzeem mezi Wilsnovým mostem a lávkou, která vedla do kulturního domu. Lávku se snažím opět zapojit do celkového urbanismu tím, že přímo navazuje na zelený pás Šafaříkových sadů a pokračuje zeleným pásem stromů v novém urbanismu. V prostoru, kde náplavka začíná, navrhuji bar se zázemím, wc a molo, které může sloužit jako podium v případě konání akce nebo jako pobytový prostor pro návštěvníky náplavky. Molo je tvořeno dvěmi pevnými plochami, mezi nimiž je nafukovací val, který celé molo nese. S náplavkou je spojeno kloubovým spojem a ukotveno ke dnu řeky. Dalšími prvky náplavky jsou prvky v podobě mlžných vodotrysků, prvků dětského hřiště podél celé náplavky, dlaždice, které vydávají tóny, tubus autobusové zastávky, která rovněž funguje jako vyhlídka, prostor pod mostem U Jána využitelný pro promítání.

Druhé části náplavky ponechávám přírodní charakter zpestřený jinými prvky než v městské části. Patří mezi ně rampa mířící až do vody, zátoka, možnost založení ohniště, prvky pro skate park, běžecká dráha se značením vzdálenosti, místo na soutoku je zvýrazněno vyhlídkou přirozeně vystupující z terén, pod kterou je možnost občerstvení. Cesta dále pokračuje rovněž přírodním charakterem podél řeky Mže až do města. Tyto úpravy by měly náplavku povýšit na prostor, ve kterém obyvatelé budou rádi trávit volný čas a rádi se zde budou vracet ať už kvůli konkrétní akci, sportu či relaxaci.

VÍCE INFORMACÍ

SOUTĚŽ