ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

Dolní Jirčany a Psáry jsou vesnice poblíž Prahy. V posledních letech podléhají nátlaku rychlé suburbanizace. Současně s ní však nevzniká nová občanská vybavenost ani se nezlepšuje kvalita okolí tak, aby jejich noví obyvatelé nejezdili za nákupy a strávením volného času do Prahy, ale trávili také čas v místě, kde bydlí. Zadaná parcela se nachází blízko návsi Dolní Jiračany, kde je nyní současná škola, první stupeň. Ta však už kapacitně dávno přestala stačit. Všechny školy v okolních vesnicích jsou plné a potýkají se se stejným problémem. Děti tedy nemají kam nastoupit na druhý stupeň. Obec se proto rozhodla postavit školu pro cca 600 dětí. Nejdříve 2. stupeň s tělocvičnou tak, aby tělocvična mohla sloužit nejen provozu školy, ale také celé obci pro různé účely. Poté je v plánu 1. stupeň. V budoucnu se také uvažuje o rozšíření školky o dvě třídy. Na návsi u kostela se nachází autobusová zastávka, ke škole je to však pouze několik metrů. Děti si můžou vybrat hned ze dvou cest, které se před školou setkají na jižním okraji parcely, kde je také možnost parkování. Omezení vyplývající ze zadání bylo dodržet ocharanné pásmo plynu, které zasahuje do parcely, dodržet 25% zastavěnost parcely a také maximální výšku budovy 12 m.

Hlavním prostorem celé školy je platforma se zelenou střechou, která se zarývá do terénu. Nacházejí se zde všechny prostory, které jsou náročné na výšku či prostror jako například tělocvična, kuchyň s jídelnou, šatny pro oba stupně, knihovna přístupná veřejnosti, a také družiny. Celá platforma představuje veřejný provoz budovy. Zároveň její pochozí střecha může sloužit na trávení volného času. Všechny prostory nad platformou jsou již věnovány čistě prostorům samotné výuky. Třídy jsou pak rozděleny do dvou domů se sedlovou střechou.

V podkroví jsou umístěny speciální třídy jako počítače, kuchyňky a výtvarka ve 2. stupni. V 1. stupni podkroví slouží k rozšíření školky v budoucnu. Budovy mezi sebou vytváří dvůr s hlavním vstupem do školy. Třídy i dvůr jsou natočeny na jihozápad. Střechu tělocvičny, která je taky pochozí rovněž užíváme na vzdělávací účely – nachází se tady skleník a altán pro venkovní výuku, které jsou však přístupné pouze ze školy, čímž se zabrání jejich destrukci. Materiály a tvar oken budov připomínají domy ve vesnici. Rovněž sedlová střecha by měla škole pomoci zapadnout do celkového výrazu vesnice. Na jižní straně parcely jsme vytvořili hriště a arboretem, které jednak slouží k výuce, rovněž odděluje školu od komunikace vedoucí do Prahy.

 

VÍCE INFORMACÍ