Urbanistickým záměrem je zachovaní hlavního vstupu do stávající budovy. Dále pak zpevnění hrany z ulice Bezručova a naopak otevření směrem do zahrady. Zachováni velké části zahrady a stávající zeleně považujeme za velmi zásadní. Důležité je také vytvoření prostorné venkovní čítárny, umožnující letní divadlo a další akce. Po dostavbě nové části by knihovna měla stále být solitérem v zeleni. Hmota nové budovy nemá stávajícímu objektu  konkurovat ale doplňovat. Zásobovaní, bezbariérový vstup a vstup pro zaměstnance je zachován z ulice Bezručova.
Nový objekt je napojen na stávající budovu. Ze vstupní haly stávající budovy nás průhled navádí do nové budovy, odkud je jasný přístup do přednáškového sálu a literární kavárny. Budova má ze strany Bezručovy ulice působit pevným, uzavřeným dojmem a otevírá se/ graduje směrem do zahrady. Pro podpoření pevné hmoty budovy jsme zvolily fasádu z tmavého perforovaného plechu. V přízemí 1 np stávající budovy nalezneme administrativní část. Přízemí 1np v nové budově patří společenské části. Zázemí je vždy umístěno uprostřed, tak, aby bylo dobře dostupné ze všech částí knihovny. Ostatní patra obou objektů patří čtenářům. Prostor dětí a mládeže  v nové a prostor pro dospělé ve stávající budově  přinese výhodné zvukové oddělení.  Sjednocení celé knihovny dosáhneme navržením stejných podlah v obou částech.

 

VÍCE INFORMACÍ